fbpx

Privacy

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2018

Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven we je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

Van wie verwerkt Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar  persoonsgegevens?

Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar  verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden van APMP behorende bij het chapter in Nederland: Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij APMP
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar is gerelateerd aan het Nederlandse chapter van APMP.

 

Waarvoor verwerkt Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van APMP, aan een evenement wilt deelnemen of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig.

Als je eenmaal lid of relatie van Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit vanuit Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar. Wil je niet benaderd worden door hiervoor? Dan kun je dit aangeven.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom deelname aan evenementen en toegang van leden tot de website apmp.nl voor het downloaden van documenten.

 

Verwerkt Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Hoe gaat Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar kan je gegevens inzien.

Binnen Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door bestuursleden en vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen APMP

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie onze cookie policy

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving gearchiveerd om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren of te benaderen.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

Kan ik zien welke gegevens Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar van mij verwerkt?

Door in te loggen in apmp.org met je account kun je je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie terug vinden en bewerken.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar kun je altijd contact opnemen met Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar via privacy@apmp.nl. Voor verwerking van persoonsgegevens door APMP Int. kun je contact opnemen via de website apmp.org.

 

OPT-OUT

Om toegang tot de leden zo makkelijk mogelijk te maken, kan Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een activiteit. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp. Indien je geen prijs stelt op informatie over Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kun je dit aan ons doorgeven.

 

Wijzigingen privacybeleid

Stichting Association of Proposal Management Professionals – Nederland 15 jaar  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement periodiek te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.